07:23 : 17/04/2014
Chương trình áp dụng đến khi hết hàng.
02:07 : 15/04/2014
Chương trình khuyến mãi "Hàng đồng giá - Mua thả ga" với tất các các sản phẩm thời được tổ chức nhân dịp Giải phóng Miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 chỉ có duy nhất tại iShop Đà Nẵng.