Đèn  SELFIE RECWESKY
Sản phẩm
  • DEN SELFIE RECWESKY
  • Đèn Selfie light giúp hỗ trợ ánh sáng khi selfie, quay clip….có thể gắn vào điện thoại, màn hình máy chụp hình (ví dụ như máy chụp hình Casio có màn hình xoay hoặc laptop khi dùng webcam)